Siin kajastame valikuliselt Astro-Investorite klubis käsitlusel olevaid teemasid.

OLULINE: Astroloogia Abi on loonud selle veebilehe, et hõlbustada Astro-Investorite klubi liikmetele juurdepääsu finantsastroloogiaga seotud teabele. Meie eesmärk on koguda ja jagada teavet võimalikult ajakohaselt ning täpselt. Astroloogia Abi ei võta endale veebilehel sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustusi.


Kulla prognoos – 28.10.2019

Väljavõte koolitusest – 13.05.2019
Astro-Investori ülevaade