Astroloogiahuvilisena tead ilmselt hästi, kui palju vastuseid võib sünnikaardist välja lugeda.

See aitab sul mõista, miks sa oled just selline nagu sa oled, näitab ära su tugevused ja annab vihjeid, millises ametis sa võiksid oma andeid kõige edukamalt rakendada.

Sama kehtib ka laste sünnikaartide puhul.

Teades, millised eeldused lapsel üheks või teiseks tegevuseks on, saad teha valikuid, mis ta arengule kõige paremini kaasa aitavad.

Lapse sünnikaardist on võimalik teada saada näiteks seda,

  • kas talle sobib tava- või Waldorfi kool;
  • millised mänguasjad talle meeldivad;
  • milles ta vajab rohkem tuge kui teised lapsed;
  • mida teha, et temast kasvaks enesekindel ja ennast väärtustav täiskasvanu.

Põnev, eks ole!

Vaatame seda asja lähemalt.

Sünnikaart jaotub teatavasti 12 sektoriks ehk majaks, millest igaüks vastab mingitele konkreetsetele teemadele. Sellest, millised planeedid ühte või teise majja satuvad, sõltub see, kui oluliseks need teemad inimese elus kujunevad.

Kui mõnes majas on planeedid puntras koos, siis on selle maja teemade mõju inimese elule suurem nende majade teemadest, kus ühtegi planeeti ei ole.

Täpse majade-planeetide asetuse saab aga teada siis, kui meil on olemas inimese sünni kellaaeg. Kuupäevast üksi on vähe, selline kaart ei räägi kõigest.

Esimene maja näitab, milline on lapse teadlikkus iseendast

Esimene maja on justkui inimese mina ise. Lapse puhul näitab see ära, kuidas ta ennast oma kehas tunneb ja kui oluliseks ta teiste arvamust peab. Kui esimeses majas on palju planeete – selle kohta öeldakse, et see maja on tugev–, siis on teiste arvamus tema jaoks väga tähtis. 

Samuti näitab esimene maja lapse füüsilist vastupidavust.

Teine maja esindab lapse suhtumist materiaalsesse maailma

See maja näitab ära, milliseid mänguasju laps eelistab ja kui olulised need talle on. Samuti saab siit majast vastused taskuraha ja isiklike asjadega seonduvatele küsimustele. Kui lapsel on tugev teine maja, on tema jaoks oluline, et tal oleksid ilusad riided, hea telefon ja uhked asjad. 

Paraku on oht, et selline laps väärtustab end asjade kaudu. Sellepärast peaksid vanemad talle kinnitama, et ta on väärtuslik ja armastatud ka ilma nendeta. Vastasel korral mõjutab selline väärarusaam teda veel täiskasvanunagi.

Ka võib talle rängalt mõjuda see, kui mõni sõber tänitab, et tal pole üht või teist vinget moeasja. Lapsevanema selgitustest on siin hästi palju abi.

Kolmas maja viitab sellele, kuidas laps infot kogub

Kui lapsel on sünnikaardis tugev kolmas maja, meeldib talle raamatukogus ja muuseumites käia. Ja ka internetis ei käi ta nii palju mängimas kui infot hankimas. Sellele lapsele sobivad hästi erinevad mentaalsed tegevused. 

Tugeva kolmanda majaga lapsed võivad olla rahutud, aga neid saab edukalt rahustada nendega ringi sõites ja näiteks raamatukogus käies. Selliseid lapsi ei saa sundida paigal istuma, nende jaoks on see raske. 

Samuti näitavad kolmanda maja planeedid, milline koolisüsteem lapsele sobib. Kas selleks on rangem tavakool või hoopis vabam Waldorfi kool. Pole mõtet sundida teda sellise süsteemiga kooli, mis talle ei sobi; tal läheb seal lihtsalt halvasti.

Neljas maja näitab lapse emotsionaalseid vajadusi

Neljanda maja teemadeks on vanemad, juured, emotsionaalsed vajadused ja turvatunne. Tugeva neljanda majaga laps tunneb kergesti hüljatuse- ja mahajäetusetunnet ja kui tema emotsionaalsed vajadused ei ole rahuldatud, kasvab temast emotsionaalselt nõudlik ja ebakindel inimene. 

Sellistel lastel on vaja hästi palju vanemate tähelepanu ja toetust, et neil tekiks tugev pinnas, millele hiljem täiskasvanuna toetuda. 

Samuti võib ta vajada palju füüsilist kontakti, hellust ja paitusi. Kui ta seda ei saa, on ta trotslik ja kiuslik.

Viiendas majas on loomingulisus

Lisaks loomingulisusele on selles majas ka lõbu ja rõõm. Tugeva viienda majaga lastele sobib näiteks kunstikoolis käimine või näiteringis osalemine. 

Kuues maja räägib tervisest

Kuuendasse majja kuuluvad igapäevaharjumused, hügieen, vastutuse võtmine koduste tööde eest ning toitumisharjumused. 

Tugeva kuuenda majaga lapse toidulauale peab eriliselt tähelepanu pöörama. Samas võivad sellised lapsed söögi suhtes hästi valivad olla.

Sellised lapsed võivad paraku ka tihti haiged olla. Aga kuna kuuenda maja teemaks on ka koduloomad, siis tasub haigele lapsele loom võtta. Nii jäävad haigused harvemaks.

Nad võivad mõelda oma kehale, hügieenile ja haigustele nii palju, et mõtlevadki end haigeks.

Seitsmes on suhete maja

Kui lapse sünnikaardi seitsmendas majas on palju planeete, vajab ta enda ümber palju sõpru. Ja kui ta hakkab sulle rääkima, et tahab sõbraga koos õppida, sest nii jääb talle õpitu paremini meelde, tasub teda uskuda. Sellised lapsed õpivad teistega koos paremini.

Kaheksandas majas võivad olla traumaatilised sündmused

Kui lapsel satub olema tugev kaheksas maja, võib ta elus just lapseeas olla palju traumaatilisi sündmusi, ta võib kokku puutuda surmaga või isegi seksuaalse kuritarvitamisega. 

Tugeva kaheksanda majaga laps suhtub muutustesse kas väga kergelt või väga raskelt. Samuti on tal sügav seos kauge mineviku ja eelkäijatega, kellega ta kunagi kokku pole puutunud. 

Kriisid, mis selle inimese elus ette võivad tulla, muudavad tema olemust väga palju. Ka võib selline laps kokku puutuda päranduse teemadega.

Üheksas maja kutsub laia maailma

Kui lapsel on tugev üheksas maja, köidab teda kõik välismaaga seonduv. Alguses käib see raamatute ja filmide kaudu, hiljem vajab ta palju reisimist. 

Ta teab juba varakult, et tahab välismaale minna ja tõenäoliselt läheb ta vahetusõpilaseks. Ta justkui ei saa teisiti, sest ta mõtestab ja tunnetab maailma läbi vahetute kogemuste.

Hilisemas elus on tal tõenäoliselt palju välismaalastest sõpru ja talle meeldivad teiste maade toidud.

Tugeva üheksanda majaga lapsed ei talu ei kooli, vanemate ega ühiskonna seatud piiranguid ja võitlevad nende vastu tuliselt.

Kümnes maja peegeldab kooliaastaid

Kümnes maja näitab, millised on lapse õpiharjumused ja kooliaastad. Tugeva kümnenda majaga lapsed on tihti liidriomadustega ning neil on suur saavutusvajadus. Nad soovivad ka oma elus ohjad enda kätte võtta ja oma saatust kontrollida.

Tugeva kümnenda majaga lastel võivad olla töönarkomaanidest vanemad, kellega nad ei ole kuigi lähedased.

Üheteistkümnes maja näitab gruppidesse kuulumist

Kui lapse sünnikaardi üheteistkümnendas majas on palju planeete, on tal lihtne gruppidega liituda ning tal on palju sõpru. 

Kui aga vähe, eelistab ta omaette olla. Siis pole talle mõtet öelda, et mine välja sõpradega mängima. Teda ei huvita see kuigivõrd.

Kaheteistkümnendas majas on hirmud ja unistused

Kaheteistkümnes maja näitab, kui palju on lapsel hirme, kas teda kimbutavad õudusunenäod või süütunne. 

Kui Päike on sattunud lapse sünnikaardi kaheteistkümnendasse majja, võib tal olla palju ebarealistlikke alateadlikke hirme. Kui vanem sellist asja teab, oskab ta last aidata.

Sellised lapsed on ümbritseva – näiteks tülitsevate vanemate – suhtes hästi tundlikud.

Kokkuvõtteks

See, mille iga maja puhul välja tõime, on ainult üldine info. Iga lapse sünnikaarti vaadates on võimalik sealt välja lugeda võrratult palju rohkem. 

Paljud vanemad, kelle laste sünnikaarte oleme lahti seletanud, ütlevad, et neil on olnud pärast seda palju lihtsam oma lapsi mõista. 

Soovid samuti oma lapse kohta rohkem teada saada?

REGISTREERU TASUTA KONSULTATSIOONILE

TEISED MEIE TEENUSED